20 tháng 12 2023
featured_img

Cập nhật: Giờ giao dịch từ ngày 22 tháng 12 - ngày 2 tháng 1

Cập nhật Giao dịch

Chúng tôi xin thông báo lịch giao dịch sẽ thay đổi trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 năm 2024.

Giờ giao dịch (GMT+2) 

Thứ sáu ngày 22 tháng 12

Thứ hai ngày 25 tháng 12

Thứ ba ngày 26 tháng 12

Thứ tư ngày 27 tháng 12

Thứ sáu ngày 29 tháng 12

Thứ hai ngày 1 tháng 1

Thứ ba ngày 2 tháng 1

Công cụ giao dịch

Ký hiệu

 

 

 

 

 

 

 

FX

FX (Foreign Exchange)

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

EU Shares

EU SHARES

Bình thường

Đóng cửa

Đóng cửa

Bình thường

Đóng sớm 15:00

Đóng cửa

Bình thường

US Shares

US Shares

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Australian 200 Index

AUS200

Đóng sớm 07:30

Đóng cửa

Đóng cửa

Bình thường

Đóng sớm 07:30

Đóng cửa

Bình thường

Euro Stoxx 50 Index

EU50

Đóng sớm 23:00

Đóng cửa

Đóng cửa

Mở trễ 02:15

Đóng sớm 23:00

Đóng cửa

Mở trễ 02:15

French CAC 40 Index

F40

Đóng sớm 23:00

Đóng cửa

Đóng cửa

Mở trễ 09:00

Đóng sớm 23:00

Đóng cửa

Mở trễ 09:00

German DAX Index

DE30

Đóng sớm 23:00

Đóng cửa

Đóng cửa

Mở trễ 02:15

Đóng sớm 23:00

Đóng cửa

Mở trễ 02:15

Hong Kong Index

HK50

Đóng sớm 21:00

Đóng cửa

Đóng cửa

Mở trễ 03:15

Đóng sớm 21:00

Đóng cửa

Mở trễ 03:15

Japan Nikkei 225 Index

JP225

Đóng sớm 24:00

Đóng cửa

Open 01:00

Bình thường

Đóng sớm 24:00

Đóng cửa

Mở lúc 01:00

India 50 Index

INDIA50

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Spain 35 Index

ES35

Bình thường

Đóng cửa

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Dutch 25 Index

NETH25

Bình thường

Đóng cửa

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Swiss 20 Index

SWI20

Bình thường

Đóng cửa

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

UK 100 Index

UK100

Đóng sớm 14:50

Đóng cửa

Đóng cửa

Mở trễ 03:00

Đóng sớm 14:50

Đóng cửa

Mở trễ 03:00

US SPX 500 Index

US500

Bình thường

Đóng cửa

Mở lúc 01:00

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Mở lúc 01:00

US Tech 100 Index

US100

Bình thường

Đóng cửa

Mở lúc 01:00

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Mở lúc 01:00

US Wall Street 30 Index

US30

Bình thường

Đóng cửa

Mở lúc 01:00

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Mở lúc 01:00

Dollar Index

DX.f

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Gold

GOLD USD/EUR

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Silver

XAG USD/EUR

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Platinum vs US Dollar

XPTUSD

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Palladium vs US Dollar

XPDUSD

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

US Crude Oil

USOIL

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Brent Crude Oil

UKOIL

Đóng sớm 21:45

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Đóng sớm 21:45

Đóng cửa

Bình thường

Natural Gas

NGAS

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Bình thường

Bình thường

Đóng cửa

Bình thường

Xin lưu ý rằng giờ được liệt kê ở trên là GMT+2 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

3 bước để bắt đầu giao dịch
icon 1
Đăng ký & xác minh Hồ sơ của bạn
Hoàn thành Mẫu đăng ký của chúng tôi và truy cập vào Cổng thông tin khách hàng. Hoàn thành hồ sơ Kinh tế của bạn, tải lên các tài liệu được yêu cầu và xác minh hồ sơ của bạn.
icon 2
Mở một tài khoản Live và nạp tiền vào tài khoản đó
Chọn “Mở Tài khoản Live” trong tab Tài khoản và chọn một tài khoản. Nhấp vào “Nạp tiền” trong tab Nạp tiền để chọn phương thức nạp tiền của bạn.
icon 3
Tải xuống Nền tảng của bạn và hãy bắt đầu
Chọn tab “Tải xuống” trong Trình đơn của nhà giao dịch và tải xuống Nền tảng ưa thích của bạn. Khởi chạy nền tảng của bạn và bắt đầu giao dịch.
THAM GIA HÔM NAY
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể