1 tháng 3 2024

Tháng 3: Điều chỉnh yêu cầu ký quỹ tạm thời cho mùa báo cáo thu nhập Cập nhật Giao dịch

Chào mừng bạn đến phần cập nhật của chúng tôi. Chúng tôi muốn thông tin đến bạn về những thay đổi...
Tìm hiểu thêm
1 tháng 2 2024
Tháng 2: Điều chỉnh yêu cầu ký quỹ tạm thời cho mùa báo cáo thu nhập
Tìm hiểu thêm
11 tháng 1 2024
Cập nhật: Giờ giao dịch tháng 1 năm 2024
Tìm hiểu thêm
8 tháng 1 2024
Tháng 1: Điều chỉnh yêu cầu ký quỹ tạm thời cho mùa báo cáo thu nhập Cập nhật Giao dịch
Tìm hiểu thêm
20 tháng 12 2023
Cập nhật: Giờ giao dịch từ ngày 22 tháng 12 - ngày 2 tháng 1
Tìm hiểu thêm
12 tháng 12 2023
Tháng 12: Điều chỉnh yêu cầu ký quỹ tạm thời cho mùa báo cáo thu nhập
Tìm hiểu thêm
22 tháng 11 2023
Cập nhật: Lịch giao dịch ngày 23 - 24 tháng 11 năm 2023
Tìm hiểu thêm
6 tháng 11 2023
Cập nhật: Giờ giao dịch từ 06.11.2023 -09.03.2024
Tìm hiểu thêm
3 tháng 11 2023
Tháng 11: Điều chỉnh yêu cầu ký quỹ tạm thời cho mùa báo cáo thu nhập
Tìm hiểu thêm
1 tháng 11 2023
Cập nhật lịch giao dịch | tháng 11 năm 2023
Tìm hiểu thêm
3 bước để bắt đầu giao dịch
icon 1
Đăng ký & xác minh Hồ sơ của bạn
Hoàn thành Mẫu đăng ký của chúng tôi và truy cập vào Cổng thông tin khách hàng. Hoàn thành hồ sơ Kinh tế của bạn, tải lên các tài liệu được yêu cầu và xác minh hồ sơ của bạn.
icon 2
Mở một tài khoản Live và nạp tiền vào tài khoản đó
Chọn “Mở Tài khoản Live” trong tab Tài khoản và chọn một tài khoản. Nhấp vào “Nạp tiền” trong tab Nạp tiền để chọn phương thức nạp tiền của bạn.
icon 3
Tải xuống Nền tảng của bạn và hãy bắt đầu
Chọn tab “Tải xuống” trong Trình đơn của nhà giao dịch và tải xuống Nền tảng ưa thích của bạn. Khởi chạy nền tảng của bạn và bắt đầu giao dịch.
THAM GIA HÔM NAY
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể