24 tháng 5 2023
Tạm dừng các cặp TRY
Tìm hiểu thêm
10 tháng 5 2023
M4Markets đoạt giải Nhà môi giới chênh lệch tốt nhất 2023
Tìm hiểu thêm
2 tháng 5 2023
M4Markets được Chứng nhận Great Place to Work
Tìm hiểu thêm
7 tháng 4 2023
Giới thiệu Trung tâm chuyên gia -A.I. Công cụ hỗ trợ cho nhà giao dịch
Tìm hiểu thêm
4 tháng 4 2023
Cập nhật Lịch giao dịch lễ Phục Sinh | 6 – 11 tháng 4 năm 2023
Tìm hiểu thêm
3 tháng 4 2023
Cảnh báo! Trang web bất hợp pháp - m4markets.us
Tìm hiểu thêm
14 tháng 3 2023
Tốc độ thực hiện: Tại sao thời gian là tiền bạc
Tìm hiểu thêm
9 tháng 3 2023
Cập nhật lịch giao dịch Tiết kiệm ánh sáng ban ngày | 12 – 26 tháng 3 năm 2023
Tìm hiểu thêm
6 tháng 3 2023
Kỷ nguyên giao dịch mới với tài khoản đòn bẩy linh hoạt
Tìm hiểu thêm
3 bước để bắt đầu giao dịch
icon 1
Đăng ký & xác minh Hồ sơ của bạn
Hoàn thành Mẫu đăng ký của chúng tôi và truy cập vào Cổng thông tin khách hàng. Hoàn thành hồ sơ Kinh tế của bạn, tải lên các tài liệu được yêu cầu và xác minh hồ sơ của bạn.
icon 2
Mở một tài khoản Live và nạp tiền vào tài khoản đó
Chọn “Mở Tài khoản Live” trong tab Tài khoản và chọn một tài khoản. Nhấp vào “Nạp tiền” trong tab Nạp tiền để chọn phương thức nạp tiền của bạn.
icon 3
Tải xuống Nền tảng của bạn và hãy bắt đầu
Chọn tab “Tải xuống” trong Trình đơn của nhà giao dịch và tải xuống Nền tảng ưa thích của bạn. Khởi chạy nền tảng của bạn và bắt đầu giao dịch.
THAM GIA HÔM NAY
Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ đáng kể